RECENT WINNERS

CONGRATULATIONS WINNERS!

Hundreds of slot machines, huge jackpots, and special promotions mean winners every night! Will you be next to win at the Inn?

Owen

$2,700

May 26, 2022

Kristopher

$2,451

May 26, 2022

Sheryl

$4,400

May 23, 2022

Cheri

$4,500

May 22, 2022

Stephanie

$1,734

May 21, 2022

Randy

$2,400

May 17, 2022

Silvina

$5,500

May 15, 2022

Tina

$10,042

May 9, 2022

Yuan

$6,128

May 8, 2022

Barbara

$3,200

May 8, 2022

Karen

$3,083

May 6, 2022

Rose

$2,165

May 5, 2022

William

$4,868

May 2, 2022

James

$2,540

May 2, 2022

Tammy

$4,600

May 1, 2022

Jesse

$4,254

May 1, 2022

Michelle

$2,250

April 30, 2022

Yuan

$3,650

April 29, 2022

Thelma

$2,355

April 27, 2022

Dennis

$5,500

April 24, 2022

Gilbert

$3,345

April 24, 2022

Yuan

$3,358

April 23, 2022

Donna

$2,292

April 23, 2022

Robert

$17,137

April 17, 2022

Rosemarie

$5,080

April 16, 2022

Milton

$3,260

April 13, 2022

Felipe

$5,500

April 10, 2022

Faye

$11,822

April 9, 2022

Dena

$1,675

April 9, 2022

Larry

$12,856

April 8, 2022

John

$3,200

April 3, 2022

Carrie

$2,390

April 2, 2022

Jeff

$3,180

March 31, 2022

Barbara

$8,400

March 30, 2022

Christopher

$4,140

March 26, 2022

Felipe

$5,600

March 19, 2022

Robert

$5,196

March 18, 2022

William

$5,259

March 17, 2022

Ray

$3,849

March 4, 2022

Larry

$3,300

March 4, 2022

Lin

$12,589

March 2, 2022

Gerald

$15,000

February 28, 2022

Dennis

$16,001

February 28, 2022

Owen

$3,662

February 26, 2022

Dustin

$8,568

February 25, 2022

Jeff

$2,922

February 15, 2022

Karina

$5,002

February 14, 2022

Felipe

$3,100

January 31, 2022

Dixie

$5,586

January 27, 2022

James

$3,780

January 21, 2022

Robert

$3,043

January 15, 2022

Leora

$5,016

January 11, 2022

Chandra

$5,022

January 9, 2022

Joshua

$4,022

January 2, 2022

Mary

$5,412

December 31, 2021

Barbara

$11,100

December 28, 2021

BJ

$13,191

December 18, 2021

Becky

$10,679

December 13, 2021

Dennis

$12,700

November 30, 2021

Josie

$2,527

November 29, 2021

James

$18,907

November 22, 2021

William

2991

November 18, 2021

Benjamin

6785

November 12, 2021

Dustin

4484

November 11, 2021

Michelle

2610

November 2, 2021

Bethany

6943

October 31, 2021

Kristen

4991

October 28, 2021

Josannah

11607

October 8, 2021

Eileen

5872

October 7, 2021

Catherine

2616

October 5, 2021

Jacob

3339

October 4, 2021

Lisa

5684

October 2, 2021

Sean

2637

September 27, 2021

Josannah

5846

September 11, 2021

Vicki

5000

September 6, 2021

Charles

4172

September 5, 2021

Michelle

20898

September 4, 2021

Jeff

6460

September 1, 2021

Mark

10,472

August 23, 2021

Melissa

17021

August 22, 2021

Christina

10169

August 22, 2021

Cindy

3285

August 14, 2021

Barbara

6200

August 14, 2021

Alex

2195

August 14, 2021

Michael

2020

August 7, 2021

Dan

1603

August 7, 2021

Mary

2631

August 2, 2021

James

3063

July 31, 2021

Shellie

2400

July 31, 2021

Robert

4150

July 31, 2021

Mary

2151

July 31, 2021

Karen

7455

July 31, 2021

Jeannie

2000

July 31, 2021

David

3589

July 31, 2021

Jeff

3550

July 31, 2021

Jaymie

3202

July 31, 2021

Don

3000

July 31, 2021

Karla

2539

July 31, 2021

Jeff

1740

July 31, 2021

Carol

1500

July 31, 2021

Tim

1704

July 31, 2021

Frank

2400

July 31, 2021

Catherine

3639

July 31, 2021

Sharon

2285

July 31, 2021

Daniel

5390

July 31, 2021

Crystal

6392

July 31, 2021

Kathleen

3339

July 30, 2021

Brenda

16,097

July 30, 2021

James

3645

July 27, 2021

William

2643

July 14, 2021

Bang

$2,438

June 20, 2021

Michael

$2,306

June 19, 2021

William

$6,046

June 16, 2021

Benjamin

$1,411

June 15, 2021

Carol

$4,700

June 12, 2021

Shellie

$4,052

June 6, 2021

Dennis

$19,704

June 1, 2021

James

$11,244

May 30, 2021

Susan

$1,314

May 26, 2021

Rain

$,341

May 25, 2021

Todd

$1,843

May 23, 2021

Julie

$2,634

May 22, 2021

Bethany

$1,395

May 22, 2021

William

$3,500

May 18, 2021

Denny

$4,561

May 14, 2021

Tom

$2,351

May 13, 2021

Todd

$1,544

May 9, 2021

Adelina

$1,270

May 7, 2021

Catherine

$3,175

May 5, 2021

Raelynn

$1,212

May 3, 2021